O firme

palopeto@stonline.sk - tel.: 0907 510 072, 0905 571 336

     Alena KAPRALČÍKOVÁ – SPRÁVA REGISTRATÚRY – pracuje samostatne na základe živnostenského oprávnenia už štvrtý rok, s predchádzajúcimi odbornými skúsenosťami,  v oblasti archivovania firemnej dokumentácie v celom rozsahu , na území celej Slovenskej republiky.

 

Pohľad do kancelárie archívu.Na základe Vašich konkrétnych požiadaviek Vám poskytneme služby v nadštandardnej kvalite k obojstrannej spokojnosti, čoho dôkazom je aj doterajšia bezproblémová  spolupráca s mnohými zákazníkmi.

Tešíme sa na spoluprácu aj s Vašou firmou.

Alena Kapralčíková